VIII Kolegium Liderów Służby Publicznej w Rzeszowie

VIII. #KolegiumLiderówSłużbyPublicznej w #Rzeszów za nami, co oznacza – podsumowanie! 💯

👥 #Spotkanie skupiło się wokół konwersatorium w którym udział wziął: Jarosław Krasnodębski, a temat przewodni brzmiał: „Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej w pamięci zbiorowej Polaków”.

💪 Po zakończeniu części merytorycznej miała miejsce wspólna #integracja służąca pogłębieniu więzi między uczestnikami projektu. Żywa dyskusja w kuluarach była jej ważnym elementem.

🤝 Organizatorzy | Fundacja Służba NiepodległejKlub Służby Niepodległej w RzeszowieRegionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w RzeszowieFundacja JagiellońskaMłodzi dla Polski RzeszówKoło Naukowe Powszechnej Historii Prawa URKoło Naukowe Historii Prawa Polskiego UR.

💵 #Zadanie sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

shares