VI. Kolegium Liderów Służby Publicznej w Rzeszowie

VI. #KolegiumLiderówSłużbyPublicznej w #Rzeszów za nami, co oznacza – podsumowanie! ?

#Wydarzenie rozpoczęło się od konwersatorium w którym udział wziął: Krzysztof Pec, a temat przewodni brzmiał: „#ABC organizacji pozarządowych – aspekt międzynarodowy”. #Przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużą aprobatą uczestników.

? Po zakończeniu części merytorycznej miała miejsce wspólna #integracja służąca pogłębieniu więzi między uczestnikami projektu. Żywa dyskusja w kuluarach była jej ważnym elementem.

❓ To jak? Widzimy się na kolejnym
? #KolegiumLiderówSłużbyPublicznej! ?

? Fot. Marcel Rzemieniuk

? Organizatorzy | Fundacja Służba Niepodległej, Klub Służby Niepodległej w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, Fundacja Jagiellońska, Młodzi dla Polski Rzeszów, Koło Naukowe Powszechnej Historii Prawa UR, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego UR

#Projekt został sfinansowany z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).

shares