Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
  url: wbijajnakwadrat.pl [1]
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
  HugeTECH 35-005 Rzeszów
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]
 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu
  do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 • W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi
  dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie
  bezpieczeństwa.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja
  wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do
  przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. HOSTING

 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com [2]
 • Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 • Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o
  hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 • Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie
   wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne
   regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 • Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej
  prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół
   HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji
   HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego
   zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje
  dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z
   danych w celu realizacji celu działania strony
   • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera
  • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 • Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie
  przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych
  osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 • Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
  przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. INFORMACJE W FORMULARZACH

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia
  (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację
  ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail
  użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z
  funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. LOGI ADMINISTRATORA

 • Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 • Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez
  Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie
  przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
  zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
  stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
  Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
  której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
  wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki
  marketingowe”;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
  cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
  cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
  wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
  przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
  internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z
  operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może
  zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie
  obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
  bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej
  przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z
  instrukcjami:
  • Edge [3]
  • Internet Explorer [4]
  • Chrome [5]
  • Safari [6]
  • Firefox [7]
  • Opera [8]
 • Urządzenia mobilne:
  • Android [9]
  • Safari (iOS) [10]
  • Windows Phone [11]