IV Kolegium Liderów Służby Publicznej w Rzeszowie

19 listopada odbyło się 4 spotkanie Kolegium Służby Publicznej w Rzeszowie. Pierwszym prelegentem był Czesław Kłak, który skupił się na tematyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Kolejna część spotkania dotyczyła zagadnienia: Hazard, a prawo.

Czesław Kłak – polski prawnik, prokurator, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego przy Ministrze Sprawiedliwości, od 22 marca 2018 członek Trybunału Stanu. Jest specjalistą w dziedzinach prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, ochrony praw człowieka i prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich, artykułów naukowych i głos do orzeczeń sądowych. Prowadzi m.in. badania naukowe dotyczące przewlekłości postępowania, a także związane z problematyką penitencjarną.

Robert Bielaszka – absolwent Prawa i Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2014). Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Rzeszowie (2018). Od 2015 r. współpracuje z Zakładem Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego, w tym m.in. „Glosariusza ABGB” oraz „Prawo gospodarcze. Kompendium”. Specjalizacje: prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo gier hazardowych, prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prowadzenie sporów sądowych, ochrona danych osobowych. Pracuje w podkarpackim oddziale spółki Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy Adwokaci Spółka Partnerska.

Zapraszamy do śledzenie wydarzeń na KWADRACIE ??

Categories: #rzeszow, KWADRAT