V Kolegium Liderów Służby Publicznej w Rzeszowie

7 grudnia 2018

16:30 - 20:00

KWADRAT ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów

Free

Czym jest #KolegiumLiderówSłużbyPublicznej w #Rzeszów

Kolegium Liderów Służby Publicznej to projekt koordynowany przez Fundację Służba Niepodległej, realizowany we współpracy z licznymi ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami pozarządowymi o profilu patriotycznym, który ma na celu:

1. Wzmocnienie procesu formacji przyszłych elit Rzeczypospolitej w duchu etosu propaństwowej służby publicznej i aktywności obywatelskiej.
2. Ułatwienie partycypacji młodych aktywistów trzeciego sektora w życiu publicznym poprzez podnoszenie ich poziomu wiedzy w zakresie głównych dziedzin funkcjonowania państwa.
3. Umożliwienie nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi osobami zaangażowanymi społecznie, które pochodzą z różnych środowisk i części Polski.

Główną częścią projektu będą konwersatoria – spotkania z osobistościami, które dobru wspólnemu służą od wielu lat. W ich ramach młodzi ludzie otrzymają możliwość wejścia w dialog z czołowymi przedstawicielami świata polityki, biznesu, administracji publicznej, kultury, nauki, mediów. Kolegium będzie się odbywało w formule cyklicznych spotkań, które potrwają do końca roku.

? KIEDY: 07 grudnia 2018 r.
? GDZIE: KWADRAT (ul. Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów)
⌚ O KTÓREJ: Startujemy o godz. 16:30 w piątek!
? UDZIAŁ: BEZPŁATNY!

_________________
HARMONOGRAM:

Godz. 16:30 – Rozpoczęcie V zjazdu Kolegium Liderów Służby Publicznej
Godz. 17:00 – Już niedługo poinformujemy
Godz. 18:30 – Konwersatorium: Małgorzata Polkowska – Poland in Space
Godz. 20:00 – Część integracyjna, Ceska Hospoda, ul. Rynek 5

_________________
PRELEGENCI:

Małgorzata Polkowska – profesor nadzwyczajny prawa międzynarodowego, specjalność prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo narodowe, w latach 2003-2017 pracownik Urzędu Lotnictwa Cywilnego, współpracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Rzeszowskiej, od 2002 r. wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. W latach 2013-2016 działała, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG; posiada ponad 21 letnie doświadczenie w lotnictwie cywilnym, zaczynała pracę w Polskich Liniach Lotniczych Lot w 1996 r., akredytowany instruktor IATA, współpraca z wieloma organizacjami lotniczymi w Europie i na świecie, w tym z EASA, ECAC, EUROCONTROL, pełniła funkcję przedstawiciela Polski na wielu konferencjach dyplomatycznych w ICAO. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (w tym Uniwersytetu McGill w Kanadzie, de Paul w Chicago, ENAC w Tuluzie, czy University, City of London). Prelegent i moderator szeregu konferencji lotniczych i kosmicznych. Autorka ponad 80 publikacji w języku polskim i angielskim o tematyce prawa międzynarodowego, w tym lotniczego i kosmicznego.

Jesteś ciekaw kto będzie drugim prelegentem?
Dołącz do wydarzenie i dowiedz się o tym jako pierwszy!
_________________

Informujemy, iż podane godziny oraz punkty harmonogramu mogą ulec zmianie. O wszystkim będziemy informować Was na bieżąco oraz aktualizować potrzebne informacje.

Śledźcie nas, aby niczego nie przegapić! ?

Organizator | Fundacja Służba NiepodległejKlub Służby Niepodległej w Rzeszowie

Projekt został sfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).